Ortak Değerlerimiz

Adalet

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasını önemsiyoruz. Türkiye’nin tek resmi akademisi olmamız da bunun en önemli kanıtıdır.

Ahlak

Her bireyin toplum içinde uymak zorunda olduğu davranış kuralları vardır. Biz de hem kurumsal olarak hem de her bir HPN Akademi çalışanı olarak bu kuralları önemsiyor ve davranışlarımızı bu kurallara göre şekillendiriyoruz.

Aile

Aile yalnızca kan bağı olan ve toplumun en küçük birimini oluşturan birlik değildir. Aynı amaç üzerinde anlaşan ve beraber çalışabilen kişilerin bütünlüğü de ailedir. HPN Akademi bünyesinde her bir çalışan ailemizin bir parçasıdır.

Hoşgörü ve Saygı

Çeşitli durumları anlayışla karşılayabilme hali olan hoşgörü bizim olmazsa olmazlarımızdandır. HPN Akademi tüm Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de geçerli bir akademi olduğu için birçok farklı din, dil, ırk ve kültürle iç içe çalışmaktadır.

Dürüstlük

Dürüstlük; doğruluk, özü sözü bir olma olarak tanımlanmıştır. Hipnoterapi, popülaritesi ve hızlı sonuç vermesi sebebiyle maalesef manipülasyona oldukça açıktır. Bunun bilincinde olup HPN Akademi olarak en dürüst şekilde çalışmaya özen gösteriyoruz.

Etik

Çeşitli tarafların uyması veya kaçınması gereken kurallar bütünü olan etik kuralların hem bizi hem de danışanlarımızı koruduğunun farkındayız. HPN Akademi olarak etik değerleri gözeterek ilerlemekteyiz.

Bilimsel Bilgi

Bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve ampirik çalışmalar ile geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olan bilgiyi takip etmek bir tercih değil zorunluluktur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul görmüş olan hipnoterapi uygulamalarını tamamen bilimsel bilgiye dayalı olarak uygulamakta ve öğretmekteyiz.