ÇOCUK HİPNOZU 

Çocuklarla çalışmak, özel bir duyarlılık, özen ve hassasiyet isteyen bir konudur. Çocuklarla başarılı bir hipnoz seansı oluşturabilmek için gereksinim duyduğunuz tüm bilgi, beceri ve yöntemleri bu eğitimde kazanacaksınız. 

Çocuklarla çalışırken asıl hedef çocuğun kendisidir, amaç çocuğun iyi hissetmesini sağlamak ve hissettiği sıkıntından kurtulmasına yardımcı olmaktır, çocuğu manipüle edip yetişkinlerin isteklerine göreşekillendirmekdeğildir. Bu yüzden sınırları belirleyebilmek için ön görüşme çocuk ve ailesiyle ayrı ayrı ve çok detaylı olarak yapılır. İki taraftan alınan bilgiler bir araya getirilerek çocuk için en uygun çözümü üretmeyi öğreneceksiniz. 

Çocuk hipnozunda, önemli noktalardan biri de kullanılan dilin çocuğun gelişim evresine uygun olmasıdır. Hepimiz biliriz ki 4-5 yaşında bir çocukla iletişim kurarken kullandığımız dil ile 10-11 yaşındaki bir çocukla iletişim kurarken kullandığımız dil arasında çok fark vardır. Aynı kural çocuk hipnozunda da geçerlidir. 

Çocuklara uygun hipnoza giriş yöntemlerini, hipnozda olan bir çocuğun nasıl davrandığını, çocuk hipnozunun yetişkin hipnozundan farklarını çocuk hipnozu eğitiminde öğrenebilirsiniz. Çocuklar hali hazırda zaten hipnozdadır. Muhakeme, analiz, sorgulama, çıkarımda bulunmak gibi özellikler zamanla gelişen yeteneklerdir. Bu nedenle zaten çocuklar günlük yaşamda ağırlıklı olarak bilinçaltını kullanmaktadırlar. Çocuklar, hayal güçlerinin çok güçlü olması, hipnoza karşı ön yargılarının oluşmaması nedeniyle ve olayları aşırı ölçüp biçmedikleri için zaten doğal olarak hipnotik transtadırlar. 

Çocuk hipnozunun uygulandığı olası durumlar: Korkular, yatak ıslatma, tırnak yeme, odaklanma güçlüğü, uyku bozukluğu, travmalar (anne-babanın ayrılması vb.), sınav kaygısı, özgüven, dikkat eksikliği ve Hiperaktivite gibi problemli alanlardır. İşte tüm bu alanlarda hipnoz telkinlerini çocuklara uygun hikayelere entegre etmeyi öğrenebilirsiniz. 

Renkli, eğitici ve çok eğlenceli bir öğrenim sürecine hazır olun! Eğitimi başarıyla bitirenler uluslararası sertifika almaya hak kazanacaklardır. 

Sertifikalı Hipnoz Eğitimi
Ücret: 349,00 Euro
Eğitim Yeri: 24620 Bönebüttel 

* Ya da 130 Eur fark ödeyerek (479 Eur) bulunduğunuz yerde de eğitim alabilirsiniz.
Eğitim Süresi: 2 gün, toplam 16saat